Στην διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού uregister.uoi.gr εμφανίζεται σφάλμα “ο χρήστης με αυτά τα στοιχεία δεν βρέθηκε”

Last Updated 2 years ago

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία ανάλογα με την ιδιότητά σας για επικαιροποίηση και διόρθωση προσωπικών σας στοιχείων στη βάση δεδομένων του ιδρύματος:

  • αν είστε Φοιτητής (Α, Β ή Γ κύκλου), επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματός σας
  • αν είστε μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΠΔ407, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διοικητικό Προσωπικό, επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Διοικητικού
  • αν είστε επιστημονικός συνεργάτης, συμβασιούχος, επικοινωνήστε με τον ΕΛΚΕ

Help Topics
  • Ιδρυματικός λογαριασμός (Πρόσβαση - Ακαδημαϊκό email - Λίστες αλληλογραφίας)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!