Το email μου έχει κλειδώσει

Last Updated 2 years ago

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον σύνδεσμο “έχω ξεχάσει τον κωδικό μου” στην υπηρεσία διαχείρισης κωδικών https://mypassword.uoi.gr

Help Topics
  • Ιδρυματικός λογαριασμός (Πρόσβαση - Ακαδημαϊκό email - Λίστες αλληλογραφίας)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!