Από πού συνδέομαι στο email μου;

Last Updated 2 years ago

Από την κεντρική σελίδα του πανεπιστημίου -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Νέο email

ή https://email.uoi.gr

Help Topics
  • Ιδρυματικός λογαριασμός (Πρόσβαση - Ακαδημαϊκό email - Λίστες αλληλογραφίας)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!